Over mij

Ik ben Pasha Elstak.

Ik haal mijn energie uit praten en nadenken met, en gidsen van mensen. Ik help om je gedachten te ordenen en structureren, nieuwe luiken te openen en zaken van verschillende kanten te bekijken. Ik hoor vaak terug dat ik de juiste vragen stel en met aandacht luister. Dat alles er mag zijn. Ik heb een groot empathisch vermogen en voel snel aan in welke energie de meeste mensen zitten, en kan daar vaak feilloos op aantappen. Ik kan makkelijk delen, en heb oog voor de behoeften van individuele mensen.

Ik heb een passie voor de psyche van de mens. Waarom reageren we zoals we doen en waarom gedragen we ons in de ene context anders dan in de andere? Wat zit daarachter, of beter gezegd: daaronder? Ik vind het enorm interessant om dat uit te pluizen. Daarin is systemisch denken en werken voor mij een fantastische kapstok.

Systemisch werken is voor mij de manier om te kijken naar mensen, teams, organisaties. Uitzoomen en zien wat er is. Als je uitzoomt, kun je patronen gewaarworden. Kun je dingen in een context plaatsen. Je kijkt naar de interactie van mensen, en wat er daarin gebeurt. In mijn ogen is systemisch kijken niet een truc of iets dat je 'inzet'. Met een systemische blik bekijk je de wereld gewoon anders. 

Holding space is daarbij de basis. Holding space is voor mij het creëren van een herbergzame ruimte, waarin je plaats maakt voor dat wat zich aandient. Zonder oordeel, zonder fixen, met nieuwsgierigheid en een open mind.

Liefde voor leren is een van mijn sterke punten. En daarbij refereer ik graag aan het onderscheid dat in het Engels wordt gemaakt tussen “learning” en “teaching”, waarbij het in het Nederlands allebei “leren” heet. Ik bedoel met leren beide betekenissen. Leren van en leren aan, zeg maar. Die combinatie, nieuwe dingen leren, het leren toepassen in de praktijk, het reflecteren op je denken en handelen, het geleerde doorgeven, dat is wat mij blij maakt.